PRIVACY REGLEMENT

VLINDERLIN.COM IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS ZOALS WEERGEGEVEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
VLINDERLIN VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS DOORDAT U GEBRUIK MAAKT VAN ONZE DIENSTEN EN/OF OMDAT U DEZE ZELF AAN ONS VERSTREKT. HIER IS EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:
– VOORNAAM EN ACHTERNAAM
– E-MAILADRES
– INFORMATIE OVER UW ACTIVITEITEN OP ONZE SITE

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
ONZE WEBSITE EN/OF DIENST HEEFT NIET DE INTENTIE GEGEVENS TE VERZAMELEN OVER SITEBEZOEKERS DIE JONGER ZIJN DAN 16 JAAR. TENZIJ ZE TOESTEMMING HEBBEN VAN OUDERS OF VOOGDEN. WE KUNNEN ECHTER NIET CONTROLEREN OF EEN BEZOEKER OUDER DAN 16 JAAR IS. WIJ RADEN OUDERS DAN OOK AAN BETROKKEN TE ZIJN BIJ DE ONLINE ACTIVITEITEN VAN HUN KINDEREN, OM ZO TE VOORKOMEN DAT ER GEGEVENS OVER KINDEREN VERZAMELD WORDEN ZONDER OUDERLIJKE TOESTEMMING. ALS JE ER VAN OVERTUIGD BENT DAT WIJ ZONDER DIE TOESTEMMING PERSOONLIJKE GEGEVENS HEBBEN VERZAMELD OVER EEN MINDERJARIGE, NEEM DAN CONTACT MET ONS OP VIA INFO@VLINDERLIN.COM, DAN VERWIJDEREN WIJ DEZE INFORMATIE.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
VLINDERLIN VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE VOLGENDE DOELEN:
– U EEN E-MAIL TE KUNNEN STUREN INDIEN DIT NODIG IS OM ONZE DIENSTVERLENING UIT TE KUNNEN VOEREN
– VLINDERLIN ANALYSEERT UW GEDRAG OP DE SITE OM DAARMEE DE SITE TE VERBETEREN EN HET AANBOD VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN AF TE STEMMEN OP UW VOORKEUREN.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
VLINDERLIN NEEMT NIET OP BASIS VAN GEAUTOMATISEERDE VERWERKINGEN BESLUITEN OVER ZAKEN DIE (AANZIENLIJKE) GEVOLGEN KUNNEN HEBBEN VOOR PERSONEN. HET GAAT HIER OM BESLUITEN DIE WORDEN GENOMEN DOOR COMPUTERPROGRAMMA’S OF -SYSTEMEN, WAAR NIEMAND (BIJVOORBEELD EEN MEDEWERKER VAN BUTTERFLY) TUSSEN ZIT. VLINDERLIN GEBRUIKT DE VOLGENDE COMPUTERPROGRAMMA’S OF -SYSTEMEN: [AANVULLEN MET DE NAAM VAN HET SYSTEEM, WAAROM HET WORDT GEBRUIKT, DE ONDERLIGGENDE LOGICA, HET BELANG EN DE VERWACHTE GEVOLGEN VOOR DE BETROKKENE]

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
VLINDERLIN BEWAART JE PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER DAN STRIKT NODIG IS OM DE DOELEN TE REALISEREN WAARVOOR JE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD.

PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN MET DERDEN
VLINDERLIN LEVERT UITSLUITEND AAN DERDEN EN ALLEEN ALS DIT NODIG IS VOOR DE UITVOERING VAN ONZE OVEREENKOMST MET JOU OF OM TE VOLDOEN AAN EEN WETTELIJKE VERPLICHTING.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
VLINDERLIN GEBRUIKT ALLEEN TECHNISCHE EN FUNCTIONELE COOKIES. EN ANALYTISCHE COOKIES DIE GEEN INBREUK MAKEN OP UW PRIVACY. EEN COOKIE IS EEN KLEIN TEKSTBESTAND DAT BIJ HET EERSTE BEZOEK AAN DEZE SITE WORDT OPGESLAGEN OP UW COMPUTER, TABLET OF SMARTPHONE. DE COOKIES DIE WIJ GEBRUIKEN ZIJN NOODZAKELIJK VOOR DE TECHNISCHE WERKING VAN DE SITE EN JOUW GEBRUIKSGEMAK. ZE ZORGEN ERVOOR DAT DE SITE NAAR BEHOREN WERKT EN ONTHOUDEN BIJVOORBEELD UW VOORKEURSINSTELLINGEN. OOK KUNNEN WIJ HIERMEE ONZE WEBSITE OPTIMALISEREN. U KUNT COOKIES UITSCHAKELEN DOOR UW INTERNETBROWSER ZO IN TE STELLEN DAT DEZE GEEN COOKIES MEER OPSLAAT. DAARNAAST KUN JE OOK ALLE EERDER OPGESLAGEN INFORMATIE VERWIJDEREN VIA DE INSTELLINGEN VAN JE BROWSER.

GEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN
U HEEFT HET RECHT OM UW PERSOONSGEGEVENS IN TE ZIEN, TE CORRIGEREN OF TE VERWIJDEREN. DAARNAAST HEB JE HET RECHT OM JE EVENTUELE TOESTEMMING VOOR DE GEGEVENSVERWERKING IN TE TREKKEN OF BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS DOOR VLINDERLIN EN HEB JE HET RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID. DAT BETEKENT DAT U BIJ ONS EEN VERZOEK KUNT INDIENEN OM DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VAN U BESCHIKKEN IN EEN COMPUTERBESTAND NAAR U OF EEN ANDER, DOOR U GENOEMDE ORGANISATIE, TE STUREN. U KUNT EEN VERZOEK TOT INZAGE, CORRECTIE, VERWIJDERING, GEGEVENSOVERDRAGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OF VERZOEK TOT INTREKKING VAN UW TOESTEMMING OF BEZWAAR OP DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS STUREN NAAR INFO@VLINDERLIN.COM. OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT UW VERZOEK TOT INZAGE IS GEDAAN, VRAGEN WIJ U EEN KOPIE VAN UW IDENTITEITSBEWIJS MET HET VERZOEK MEE TE STUREN. MAAK DEZE KOPIE VAN UW PASPOORT, MRZ (MACHINE READABLE ZONE, DE STROOK MET NUMMERS ONDER HET PASPOORT), PASPOORTNUMMER EN BURGERSERVICENUMMER (NSS) ZWART. DIT IS TER BESCHERMING VAN UW PRIVACY. WE REAGEREN ZO SNEL MOGELIJK, MAAR BINNEN VIER WEKEN, OP UW VERZOEK. VLINDERLIN WIL JE ER TEVENS OP WIJZEN DAT JE DE MOGELIJKHEID HEBT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE NATIONALE TOEZICHTHOUDER, DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS. DAT KAN VIA DE VOLGENDE LINK: HTTPS://AUTORITEITPERSOONSGEGEVENS.NL/NL/CONTACT-MET-DE-AUTORITEIT-PERSOONSGEGEVENS/TIP-ONS

HOE WE PERSOONLIJKE GEGEVENS BESCHERMEN
VLINDERLIN NEEMT DE BESCHERMING VAN UW GEGEVENS SERIEUS EN NEEMT PASSENDE MAATREGELEN OM MISBRUIK, VERLIES, ONBEVOEGDE TOEGANG, ONGEWENSTE OPENBAARMAKING EN TEGEN TE GAAN.

HEB JE VRAGEN, GA NAAR CONTACT EN STUUR EEN BERICHT NAAR VLINDERLIN