Description: Noctua pronuba / pupa
Hibou / chrysalide
Huismoeder / pop